CoachConnect

Geeft de coach inzicht in de leefwereld van de coachee. En verbetert de intervisie van coachnetwerken door het zichtbaar maken van de impact van interventies.

CoachConnect geeft de coachee de mogelijkheid op elk gewenst moment een ervaring of verhaal met de coach te delen. Via de website van de coach of de CoachConnectApp kan de coachee de gebeurtenis in een afgeschermde omgeving beschrijven. De coachee ervaart verbinding met de coach en vice versa. De coach kan hierdoor de coachsessie anders inrichten, want voor de sessie weet de coach al wat de coachee heeft beziggehouden na de vorige sessie. De coach kan zo het veranderproces van de coachee evalueren en evt bijsturen.

Na het delen van een ervaring door de coachee volgen een aantal krachtige vragen in CoachConnect. Deze vragen nodigen de coachee uit tot verder reflecteren. Zo wordt de coachee langzaam zijn/haar eigen observator en coach.

Aantal coachees die CoachConnect gebruiken

Aantal coaches

Aantal verzamelde reflecties

Reflecties

“ik kon nu zelf zien dat ik vooruitging”. Natuurlijk geloof ik mijn coach wel als hij duidelijk maakte dat ik progressie boek kijkende naar de coachvraag. Maar het echt zelf kunnen zien, heeft voor mij veel waarde. Je kijkt op afstand dan naar je eigen progressie EN je weet dat het klopt, want ik heb het zelf allemaal ingevuld”.

CoachConnect gebruiker

Onze methode is wezenlijk anders. Geen toetsend onderzoek met uitgebreide set aan vragen die betrouwbare schalen construeren en hypotheses kunnen toetsen. Nee, CoachConnect maakt gebruik van een innovatieve methode waarbij niet meten (cijfers), maar de ervaring, waarneming, kennis en/of kunde van de coachee centraal staat.

CoachConnect verbindt de coach niet alleen met de coachee, maar verbindt de coach ook met het coachtraject, en eventueel ook met andere coaches en trajecten. Kwaliteitsborging via CoachConnect betekent inhoudelijke kwaliteitstoetsing door de bril van de coachee. Hoe zuiver wil je het hebben?

Evaluatie coaching

Het inslijten van nieuwe gedragspatronen of denkprocessen tijdens coaching is essentieel voor het begeleiden van mensen die coachvragen hebben. Sommige coaches geloven in face-to-face coaching. Andere coaches geloven in e-coaching. En er zijn coaches die beide manieren van coaching gebruiken. CoachConnect maakt gebruik van de voordelen van e-coaching en van face-to-face coaching. En kan door alle coaches worden gebruikt. Want het is een waardevrije manier om de verbinding tussen de coach en de coachee te versterken en het effect van coaching evalueerbaar te maken. Het evalueren van de waarde van coaching, is een moeilijk vraagstuk. Hoe kan je dit nu inzichtelijk maken zonder dat je coachees belast met allerlei vragenlijsten of interviews. De methode CoachConnect biedt deze mogelijkheid.

CoachConnect werkt met inzichten vanuit de complexiteitskunde en sociale wetenschappen. Zowel kwalitatieve data als kwantitatieve data wordt verzameld. Het is een Mixed Method wijze van gegevensverzameling. Door het verzamelen van die data kan worden geëvalueerd wat de waarde is van coaching.

CoachConnect is een monitor voor duurzame verandering. Het inslijten van gewenste (gedrag)veranderingen kost tijd. De veranderingen zijn meestal klein van aard. Daarom is het monitoren van deze subtiele veranderingen van patronen zowel voor de coachee of organisatie (als opdrachtgever) als voor de coach van groot belang.

Coachees vullen gedurende hun coachingstraject reflecties in over concrete situaties die ze meemaken. Dit doen ze door online of via een app op de smartphone een gebeurtenis in te spreken of te schrijven en een aantal aanvullende vragen in te vullen. Per keer kost dit ongeveer 3 a 4 minuten.

De coach blijft tussen de coachsessies verbonden met de coachee. In een dashboard ziet de coach namelijk wat de coachee heeft ingevuld en hoe hij/zij dat heeft beleefd.

 

Effect van coaching?
In een coachsessie vertelt de coachee door middel van verhalen over zijn zelfbeeld, het beeld van anderen en van de wereld. In de beschreven ervaringen op CoachConnect gebeurt hetzelfde, de coachee legt een verhaal vast. De kracht van deze verhalende methode is het grootst op het moment dat het verhaal zich voltrekt of net heeft voltrokken. De pure emoties die aanwezig zijn tijdens een belangrijke ervaring zijn minder gefilterd dan een dag later. Inzicht in deze emoties bevat een sleutel voor nieuwe mogelijkheden in het coachtraject.

 

CoachConnect is ontwikkeld voor:

  • organisaties. Als een organisatie het effect van externe of interne coachtrajecten wil evalueren. En dan niet door de ogen van de coach maar door de ogen van de coachee.
  • groepen coaches. Als zij een methode zoeken waarbij ze de verandertrajecten bij hun coachees kunnen evalueren.

De kosten voor het gebruik van CoachConnect zijn afhankelijk van het aantal coaches en coachees. De prijs is €995,- per maand voor coachgroepen van maximaal 10 personen.

Modules

CoachConnect is in te zetten op specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld empowerpment van het personeel, leiderschapscoaching en reïntegratie begeleiding . Wij ontwikkelen indien nodig voor uw specifieke situatie nieuwe modules.