CareConnect

Bestuur de balans tussen kwaliteit en efficiëntie voor uw zorgorganisatie door echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel

Beleving van zorg en medewerker-motivatie zijn nauw met elkaar verbonden. Waarom proberen we dan nog zo vaak om het los van elkaar te meten? Geven uw onderzoeken ook getallen, maar geen inzicht? Krijgt u ook vooral statistiek, maar geen grip? Stap dan over op CareConnect.

Vervang ook uw cliënt/bewoner-tevredenheid onderzoek en uw medewerker-tevredenheid onderzoek door één systeem voor monitoren en verbeteren van kwaliteit en efficiëntie. CareConnect verbetert én borgt de kwaliteit en verbetert de efficiëntie van zorgverlening door patiënten, bewoners, vrijwilligers, bezoekers én personeel door het delen en werken met ruwe ervaringen.

Samen bouwen ze daarmee inzicht op in de voor hén relevante aspecten van dienstverlening en – waar wenselijk – samen te verbeteren. Beoogde én onvoorziene effecten van interventies komen snel in beeld omdat CareConnect niet jaarlijks maar continue wordt toegepast.

CareConnect oplossingen zijn beschikbaar voor zowel kinderen en hun ouders als voor volwassenen en geschikt voor care en cure instellingen. Krijg ook grip op kwaliteit en efficiëntie.

Teams van medewerkers, patiënten/bewoners en vrijwilligers ontwerpen én realiseren samen veranderingen en experimenten voor verbetering en kostenreductie.

Zij ontwikkelen – onder begeleiding – zelf een samenhangende set voorstellen waarbij kansen, risico’s, onzekerheden en wensen zorgvuldig worden afgewogen.

Ze gebruiken daarbij inzichten in de complexe samenhang van zorggerelateerde kwaliteiten verkregen door evaluatie van narratieve patronen uit diepgaande StoryDashboard evaluaties.

Alle stakeholders participeren én monitoren door vanuit vele perspectieven ruwe persoonlijke ervaringen over gebeurtenissen en veranderingen in de zorg te delen via op maat gemaakte StoryPoints.

CareConnect wordt al toegepast in ziekenhuizen, instellingen voor langdurige/specialistische zorg en voor hygiene-verbetering in verpleeghuizen

CareConnect Ziekenhuizen zorgt voor integrale verbetering van zowel klantbeleving als medewerker-motivatie. Afdelingen krijgen permanent zicht op hun zorgprestaties vanuit het perspectief van patiënten, familie en bezoekers én op de motivatie en beleving van personeel. Hiermee hebben zij zelf inzicht in de kwaliteit van zorg. Ook management heeft desgewenst toegang of wordt periodiek geïnformeerd via op maat ontworpen rapportages.

CareConnect Kinderen geeft kinderen, jongeren en hun ouders de mogelijkheid om te vertellen hoe zij zorg ervaringen. Van kinderafdelingen, poli’s, gipskamer, operatiekamers en spoedeisende hulp in ziekenhuizen tot revalidatiecentra, hospices, behandelcentra, huisartsenpraktijk, centrum Jeugd en Gezin. En natuurlijk ook over zorg thuis. CareConnect Kinderen is samen met de Stichting Kind en Ziekenhuis ontwikkeld onder de naam Ervaringsmonitor. Ziekenhuizen die voldoen aan de Gouden Smiley criteria ontvangen 3 keer per jaar een Smiley StoryReport waarmee ze de kwaliteit van hun zorg verder kunnen verbeteren.

CareConnect Langdurige Zorg is een laagdrempelige pragmatische invulling voor het realiseren van een lerende organisatie. Reflectie en continu verbeteren zijn onderdeel van het eisenpakket die de nieuwe kwaliteitskaders stellen aan instellingen voor langdurige zorg. CareConnect Langdurige Zorg betrekt bewoners, familie, bezoekers, medewerkers en management bij het evalueren van zorgkwaliteit én het gericht samen verbeteren ervan op juist die plaatsen en voor die aspecten waar dat nodig is.

Meer weten over CareConnect oplossingen?

Neem contact op met Erwin Duurland

5 + 5 =