Wilt u zicht krijgen op de beleving en levering van de zorg? Via het CareConnect StoryPoint luistert u 24/7/365 naar hoe patiënten, cliënten, familieleden inwoners, bewoners de zorg beleven en hoe uw medewerkers zorg leveren

 

Met CareConnect staat de ervaring (het verhaal) van uw patiënten, bezoekers en medewerkers de basis voor inzicht en verbetering van kwaliteiten van de zorg die u levert. Wat is voor hen kwaliteit en wat motiveert hen?

 

Leer ook werken met deze ervaringen om grip te krijgen op de kwaliteit van dienstverlening en leg de verantwoordelijkheid voor monitoring en verbetering van kwaliteit, organisatie en verbetering waar deze hoort.

 

Lees de CareConnect brochure

CareConnect is de verzamelnaam voor oplossingen voor Care & Cure instellingen die de kwaliteit van hun zorg willen monitoren en verbeteren zonder efficiëntie uit het oog te verliezen.

Beleving van zorg, medewerker-motivatie en efficiënt werken zijn nauw met elkaar verbonden en niet zinvol in cijfers uit te drukken. Waarom proberen we dan nog zo vaak om deze los van elkaar te meten? Geven uw onderzoeken ook getallen, maar geen inzicht? Krijgt u ook vooral statistiek, maar geen grip? Stap dan over op CareConnect.

Vervang ook uw cliënt/bewoner-tevredenheid onderzoek en uw medewerker-tevredenheid onderzoek door één systeem voor monitoren en verbeteren van kwaliteit en efficiëntie. CareConnect verbetert én borgt de kwaliteit en efficiëntie van zorgverlening door te werken met gedeelde ervaringen van patiënten, bewoners, vrijwilligers, bezoekers én personeel

Samen bouwen ze daarmee inzicht op in de voor hén relevante aspecten van zorgverlening en -beleving om – indien nodig – samen te verbeteren. Beoogde én onvoorziene effecten van interventies komen tijdig in beeld door het continue karakter van CareConnect.

CareConnect is beschikbaar voor zorg aan volwassenen in Care en Cure instellingen. Ook is er een speciale versie voor kinderen en hun ouders. Krijg ook grip op kwaliteit en efficiëntie met CareConnect.

Teams van medewerkers, patiënten/bewoners en vrijwilligers ontwerpen én realiseren samen veranderingen en experimenten voor verbetering en kostenreductie.

Managers en bestuurders houden overzicht en beïnvloeden alleen daar waar dat nodig is uit hoofde van verantwoordelijkheid.

De teams ontwikkelen – onder begeleiding – zelf een samenhangende set voorstellen waarbij kansen, risico’s, onzekerheden en wensen zorgvuldig worden afgewogen.

Ze gebruiken daarbij inzichten in de complexe samenhang van zorggerelateerde kwaliteiten verkregen door evaluatie van narratieve patronen uit diepgaande StoryDashboard evaluaties.

Managers en bestuurders krijgen inzicht en overzicht in de dynamiek van zorgbeleving en zorglevering. Hierdoor worden veranderingen (zowel positief als negatief) vroeg zichtbaar en kunnen zij via beïnvloeding grip houden.

Alle stakeholders participeren én monitoren door vanuit vele perspectieven ruwe persoonlijke ervaringen over gebeurtenissen en veranderingen in de zorg te delen via op maat gemaakte StoryPoints.

Dit is de basis voor Kwaliteit 4.0:

  • Narratief Evalueren en Verbeteren in het operationele proces
  • Lateraal Toezicht binnen en tussen instellingen
  • Narratief Verantwoorden richting toezichthouders en verzekeraars.

Meer weten over Kwaliteit 4.0? Lees ons artikel op LinkedIn.

CareConnect Cure zorgt voor integrale verbetering van zowel klantbeleving als medewerker-motivatie. Afdelingen en disciplines krijgen permanent zicht op hun zorgprestaties vanuit het perspectief van patiënten, familie en bezoekers én op de motivatie en beleving van personeel. Hiermee hebben zij zelf inzicht in de kwaliteit van zorg. Ook management heeft desgewenst toegang of wordt periodiek geïnformeerd via op maat ontworpen rapportages.

CareConnect Care is een laagdrempelige pragmatische invulling voor het realiseren van een lerende organisatie. Reflectie en continu verbeteren zijn onderdeel van het eisenpakket die de nieuwe kwaliteitskaders stellen aan instellingen voor langdurige zorg. CareConnect Care betrekt bewoners, familie, bezoekers, medewerkers en management bij het evalueren van zorgkwaliteit én het gericht samen verbeteren ervan op juist die plaatsen en voor die aspecten waar dat nodig is.

CareConnect Kids geeft kinderen, jongeren en hun ouders de mogelijkheid om te vertellen hoe zij zorg ervaringen. Van kinderafdelingen, poli’s, gipskamer, operatiekamers en spoedeisende hulp in ziekenhuizen tot revalidatiecentra, hospices, behandelcentra, huisartsenpraktijk, centrum Jeugd en Gezin. En natuurlijk ook over zorg thuis.

CareConnect Kids is samen met de Stichting Kind en Ziekenhuis ontwikkeld onder de naam Ervaringsmonitor. Sinds 2012 zijn al bijna 15.000 ervaringen gedeeld. Ziekenhuizen die voldoen aan de Gouden Smiley criteria ontvangen 3 keer per jaar een Smiley StoryReport waarmee ze de kwaliteit van hun zorg verder kunnen verbeteren. Momenteel werken we aan de ontwikkeling van een StoryDashboard waarmee ziekenhuizen dagelijks de ervaren kwaliteit van zorg kunnen evalueren en verbeteren.

Meer weten over CareConnect oplossingen?

Neem contact op met Caroline de Bes

8 + 13 =