De VN conventie voor de rechten van mensen met een beperking is al door veel landen geratificeerd. Nu komt het aan op daadwerkelijke implementatie en monitoring. Deze week verzorgt Erwin Duurland in Oeganda voor Light for the World een PNI training met als doel om in acht districten vertelgroepen op te zetten, die:

  • zichzelf op de hoogte brengen en houden van mensenrechten.
  • actief ervaringen gaan samenbrengen uit hun eigen leven en de omgeving op dit gebied.
  • aan het werk gaan met deze ervaringen om trends en ontwikkelingen te vinden.
  • een agenda voor belangen-behartiging opstellen en onderhouden voor de lokale situatie.
  • verbeter-activiteiten ondernemen of stimuleren.

Dit is een zeer ambitieuze doelstelling. Een groot deel van de deelnemers heeft zelf een beperking. Dit geeft hen de motivatie om te werken aan de rechten van mensen met een beperking: het gaat immers over henzelf. We zijn dan ook zeer blij met de samenwerking met lokale gehandicapten organisaties NUDIPU en ADD International. Het idee achter deze opzet is dat verbetering van de positie van mensen met een beperking alleen kan lukken als de vertelgroepen zelf actief gaan werken aan signalering en verbetering. Alleen zo blijft het vlammetje lokaal branden.

Het is de bedoeling om de verhalen en de informatie van de verteltafels te verzamelen middels een StoryPoint waardoor ze via een StoryDashboard ook kunnen worden uitgewisseld tussen districten. Zo vloeit kennis (successen en barrières) van A naar B en ontstaat ook een landelijk beeld waar en op welk gebied de conventie (goed) wordt nageleefd of niet. Zover zijn we nog niet, maar er wordt dus hard aan gewerkt. Als de verbindingen meewerken hopen we in de loop van de komende dagen een update te geven over hoe de training verloopt.

StoryConnect deed eerder samen met Light For The World project in Bangladesh naar de voedselzekerheid van kansarme vrouwen en momenteel ontwikkelen we samen een systeem voor het evalueren van de toegankelijkheid van onderwijs in Kenia, Rwanda en Ethiopië.