Optimale fit tussen behoeften inwoners en Sociaal Werk

Het belang van narratieven in Sociaal Werk

 

door | mrt 29, 2018 | Blog, Overheden | 0 Reacties

Mensen delen informatie en kennis door ervaringen te vertellen aan elkaar. In deze ervaringen delen mensen wat er gebeurde en hoe ze dat hebben beleefd. Daarin zitten inzichten die nuttig zijn om te begrijpen hoe het bijvoorbeeld met een wijk gaat of wat het effect is van investeringen in sociaal werk. Aan alleen losse ervaringen heb je niet veel als je wil leren. En ook niet voor beleidsvorming en evaluatie.

We ontwikkelen toepassingen (werkwijzen en instrumenten) waarmee klanten ervaringen leren delen en er mee leren werken om inzicht te krijgen in wat er speelt, daarop beslissingen te baseren en deze slim in praktijk te brengen. Dat is de kern van “werken met ervaringen”. Vandaag deel ik graag over een project waar we al een aantal jaren mee bezig zijn. Persoonlijk vind ik het een waardevol project omdat het direct bijdraagt aan de samenleving. In deze blog leg ik dat graag verder uit.

Wens van de Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening Enschede

De Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) Enschede wil leren van de ervaringen die hun wijkcoaches in de praktijk meemaken. Ze benaderden Innovation Tree en StoryConnect of wij hen konden ondersteunen. Innovation Tree is gericht op het bouwen van een kennissyteem en -architectuur. StoryConnect is gericht op het opwerken van ervaringen van wijkcoaches tot nieuwe inzichten, novel practices, aanpassingen van methoden en protocollen, etc.

Sociaal_Werkers_werkenmetervaringen

Sociaal Werkers werken met ervaringen

Werken met ervaringen

Inmiddels zijn honderden ervaringen gedeeld. In een aantal werksessies zijn de ervaringen opgewerkt tot nieuwe inzichten en interventies voor de SMD. Dat werk gebeurd aan zogenaamde ErvaringenTafels. Dit is een werkvorm waarbij mensen met elkaar ervaringen delen. Deze ervaringen worden vervolgens gedeeld in een online Vertelpunt Samenleren. Het Vertelpunt heeft een schaalbaar template zodat men ervaringen kan delen via laptop, tablet of smartphone. Het voordeel van het gebruik van de laatste twee is dat men ervaringen kan inspreken. Na de ervaringen beantwoorden wijkcoaches enkele vragen over de ervaring, de situatie en de beleving van de Sociaal Werker van die situatie. Zoals bijvoorbeeld onderstaande vraag die samen met wijkcoaches is ontwikkeld; hoe voelde je je in deze situatie. Wijkcoaches kunnen kiezen uit 1 of twee archetypes.

 

Omdat wij er niet altijd bij kunnen zijn een aantal wijkcoaches opgeleid in het faciliteren van ErvaringenTafels. Dat zorgt voor een continue stroom inzichten. De vinger aan de pols houden is immers essentieel in onze complexe samenleving.

Ontstaan van een nieuw Kwaliteitskader

De directeur van de SMD Enschede had de visie dat er een Kwaliteitskader Wijkcoaches moest komen voor generalistische wijkcoach. In het kwaliteitskader worden de essentiële uitgangspunten van de organisatie verbonden met de dagelijkse manier van werken. Vanuit de missie en visie van de SMD worden kwaliteit, werkprocessen en de manier waarop informatie en ervaringen worden gedeeld, beschreven.

Ontwikkelde tooling: Vertelpunt en Dashboard Samenleren

Het kwaliteitskader zorgt voor samenhang tussen jaarplannen, de uitvoering van het werk, benodigde beroepsregistratie en scholingen. Dat doet de SMD onder andere door één werk- en softwaresysteem te ontwikkelen waarin alle elementen met elkaar verbonden zijn. Het systeem levert intelligente stuur-infomatie op voor de organisatie. We ontwikkelden speciaal voor Samenleren een dashboard waar alle ervaringen en de metadata van die ervaringen is gevisualiseerd. De belangrijkste drie functies van het dashboard zijn:

  • Vergroten van het inzicht in de praktijk van de generalistische Wijkcoach.
  • Kunnen verrichten van selecties voor Inzichtgevende workshops en workshops waar interventies worden ontwikkeld.
  • Impactevaluatie van de inzet van de generalistische Wijkcoach in een complexe omgeving.

 

Door het delen van dagelijkse ervaringen van wijkcoaches, kan de ondersteuning van de SMD beter aansluiten op dat wat er in de praktijk gebeurt. En de SMD kan beter verantwoorden waaraan de beschikbare middelen worden besteed. Door het continue evalueren wordt de impact van geplande en ongeplande veranderingen zichtbaar.

En wat heeft de samenleving daaraan?

Door het “werken met ervaringen” ontwikkelt zich een optimale fit tussen wat nodig is bij inwoners en wat wordt geboden door wijkcoaches. Mis je dan niet het perspectief van de inwoners? Ja, die mis je als je alleen luistert naar wijkcoaches. Daarom heeft Gemeente Enschede besloten om in 1 wijk ook te gaan werken met de ervaringen inwoners. Wat zijn hun behoeften, wat krijgen ze zelf voor elkaar, waar is een steuntje in de rug nodig? Wat vinden zij goed gaan in hun leven en omgeving en wat kan beter? Het zijn de antwoorden op dat soort vragen waar werken met ervaringen ideaal voor is. Volgende maand houden we een tweede werksessie met inwoners om de ervaringen van inwoners op te werken tot interventies.