Selecteer een pagina

Informatie over het online vertelpunt Inwoners vertellen

Waarom een online Vertelpunt?

In de wijkteams werken veel mensen aan een goede ondersteuning voor inwoners van Enschede. Dat levert veel mooie dingen op. Tegelijk zijn er ook verbeteringen mogelijk en nodig. Om daar goed zicht op te krijgen willen we de persoonlijke ervaringen horen van zoveel mogelijk mensen uit Enschede die het afgelopen jaar ondersteuning of hulp hebben gezocht of ontvangen bij het wijkteam. Daarom is een speciale website geopend waarin zij anoniem hun ervaringen kunnen delen. Deze website noemen we het Vertelpunt Inwoners Vertellen.

Wat doen we met deze ervaringen?

De gedeelde ervaringen geven inzicht op welke punten de ondersteuning goed gaat en welke verbeteringen nodig zijn. Een aantal keren per jaar houden we een bijeenkomst waarin wijkteam medewerkers en inwoners samen aan de slag gaan met de verzamelde ervaringen om een gedeeld inzicht te krijgen in de situatie en voorstellen te ontwikkelen om de ondersteuning in Enschede nog beter te maken. Het onderzoeksteam zal de inzichten en de voorstellen rapporteren en op basis daarvan adviezen presenteren aan Wijkteams Enschede.

Uw privacy staat voorop

Het delen van ervaringen is anoniem. We vragen u om geen namen of gegevens te gebruiken die zijn te herleiden tot een persoon. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Er is niet te achterhalen door de gemeente en/of de wijkteam medewerkers wie wat heeft ingevuld.

Vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met StoryConnect, het onderzoeksbureau dat dit onderzoek helpt uitvoeren via info@storyconnect.nl.

Alvast bedankt voor uw deelname aan het onderzoek,

Ga via de volgende link terug naar het Vertelpunt Inwoners vertellen.