Informatie over het Onderzoek naar ondersteuning bij schulden


De Stadsbank is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning van mensen die schuldenproblematiek ervaren. Het is belangrijk om te weten hoe de hulp wordt ervaren door de mensen die de hulp nodig hebben. Wat gaat goed? Wat moet beter? Daarom doet de SMD samen met de Stadsbank en het onderzoeksbureau StoryConnect een onafhankelijk onderzoek naar de hulp omtrent schulden in Enschede. Om goed zicht op de situatie te krijgen willen zij zo veel mogelijk persoonlijke ervaringen horen van mensen die het afgelopen jaar ondersteuning of hulp hebben ontvangen of gezocht. Daarvoor is een online Vertelpunt ingericht.

StoryConnect beschikt niet over jullie gegevens. Daarom hebben zij ons gevraagd deze uitnodiging te versturen aan de mensen die bij ons bekend zijn. In het bijgevoegde document geven de onderzoekers meer informatie over dit onderzoek. Jullie worden van harte uitgenodigd om anoniem deel te nemen aan dit onderzoek en jullie ervaringen over de ontvangen hulp te delen in het online Vertelpunt. Dit duurt ongeveer 10 minuten.

Waarom een online Vertelpunt?

Veel mensen werken hard aan een goede ondersteuning van mensen met schulden. Dat levert veel mooie dingen op. Tegelijk zijn er ook verbeteringen mogelijk en nodig. Om daar goed zicht op te krijgen willen we de persoonlijke ervaringen horen van zoveel mogelijk mensen uit Enschede die het afgelopen jaar ondersteuning of hulp hebben ontvangen of gezocht. Daarom is een speciale website geopend waarin kzij anoniem hun ervaringen kunnen delen. Deze website noemen we het Vertelpunt Inwoners Vertellen.

Wat doen we met de ervaringen?

De gedeelde ervaringen geven inzicht op welke punten de ondersteuning goed gaat en welke verbeteringen nodig zijn. Medio 2019 houden we een bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van de Stadsbank, medewerkers van de SMD en raadsleden samen aan de slag gaan met de verzamelde ervaringen om een gedeeld inzicht te krijgen in de situatie en voorstellen te ontwikkelen om de ondersteuning in Enschede nog beter te maken. Het onderzoeksteam zal de inzichten en de voorstellen rapporteren en op basis daarvan adviezen presenteren aan de SMD en de Stadsbank.

Uw privacy staat voorop

Het delen van ervaringen is anoniem. We vragen niet uw namen of andere gegevens die zijn te herleiden naar personen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De onderzoekers, de gemeenten en de hulpverleners kunnen niet achterhalen wie wat heeft ingevuld.

Uitnodigingen door de Stadsbank

StoryConnect beschikt niet over jullie gegevens. Daarom hebben zij ons gevraagd deze uitnodiging te versturen aan de mensen die bij ons bekend zijn.

Vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met StoryConnect, het onderzoeksbureau dat dit onderzoek helpt uitvoeren via info@storyconnect.nl.

Alvast bedankt voor jullie deelname aan het onderzoek,

Het Onderzoeksteam

Nick ……, Stadsbank
Juliette Fiselier, SMD Enschede
Anja Hofman, SMD Enschede
Marco Koning, onderzoeker StoryConnect

Ga via de volgende link terug naar het Vertelpunt Inwoners vertellen.