Selecteer een pagina

Informatie over het Onderzoek naar ondersteuning bij schulden

Waarom een online Vertelpunt?

Veel mensen werken hard aan een goede ondersteuning van mensen met schulden. Dat levert veel mooie dingen op. Tegelijk zijn er ook verbeteringen mogelijk en nodig. Om daar goed zicht op te krijgen willen we de persoonlijke ervaringen horen van zoveel mogelijk mensen uit Enschede die het afgelopen jaar ondersteuning of hulp hebben ontvangen of gezocht. Daarom is een speciale website geopend waarin zij anoniem hun ervaringen kunnen delen. Deze website noemen we het Vertelpunt Inwoners Vertellen.

Wat doen we met de ervaringen?

De gedeelde ervaringen geven inzicht op welke punten de ondersteuning goed gaat en welke verbeteringen nodig zijn. Medio 2019 houden we een bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van de Stadsbank Oost Nederland, medewerkers van Wijkteams Enschede en raadsleden samen aan de slag gaan met de verzamelde ervaringen om een gedeeld inzicht te krijgen in de situatie en voorstellen te ontwikkelen om de ondersteuning in Enschede nog beter te maken. Het onderzoeksteam zal de inzichten en de voorstellen rapporteren en op basis daarvan adviezen presenteren aan Wijkteams Enschede en de Stadsbank Oost Nederland.

Uw privacy staat voorop

Het delen van ervaringen is anoniem. We vragen niet uw namen of andere gegevens die zijn te herleiden naar personen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De onderzoekers, de gemeenten en de hulpverleners kunnen niet achterhalen wie wat heeft ingevuld.

Vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met StoryConnect, het onderzoeksbureau dat dit onderzoek helpt uitvoeren via info@storyconnect.nl.

Alvast bedankt voor jullie deelname aan het onderzoek,

Het Onderzoeksteam,

Juliette Fiselier, Wijkteams Enschede
Anja Hofman, Wijkteams Enschede
Marco Koning, onderzoeker StoryConnect

Ga via de volgende link terug naar het Vertelpunt Inwoners vertellen.