StoryConnect develops the Dutch ID monitor

New concept to evaluate the effectiveness of security features
Based on the ProductConnect concept, StoryConnect developed the Dutch ID monitor (DIM) for NOID since 2015. DIM assesses how security staff nationwide actually use identity documents.
Governments and producers of travel and identity documents spend a lot of time and effort designing state-of-the-art security features. Interestingly, large-scale market research into the daily use of these security features by document inspectors has never been carried out.
The National Office for Identity Data (NOID), an agency of the Ministry of the Interior and Kingdom Relations in The Netherlands, has asked the Dutch firm StoryConnect to develop a new research concept: the Dutch ID Monitor. The results of this ongoing investigation will enable the NOID to assess the effectiveness of security features in identity documents as well as measure their use during the identity verification process, and to adjust policies accordingly, if necessary.
The above sentences are the opening paragraphs in the article on DIM by the Ministry of the Interior and Kingdom Relations and StoryConnect. Please read the whole article.

The Dutch ID Monitor

By Renée Ong-de Jong, Daniela Orsini and Marco Koning, The Dutch ID Monitor in Keesing Journal of Documents & Identity June 2017. Reprinted by permission of the publisher. All rights reserved. (click the image to download)

StoryConnect ontwikkelt de Dutch ID monitor

Een nieuw concept voor het evalueren van de effectiviteit van beveiligingskenmerken van identiteitsdocumenten
Op basis van het ProductConnect concept, ontwikkelt StoryConnect sinds 2015 de Dutch ID monitor (DIM) voor de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. DIM maakt zichtbaar hoe beveiligingspersoneel in het hele land beveiligingskenmerken van identiteitsdocumenten gebruikt.
Overheden en producten van reis- en identiteitsdocumenten besteden veel tijd en inspanning aan het ontwerpen van de beste beveiligingskenmerken. Opvallend genoeg is grootschalig onderzoek naar het dagelijks gebruik van deze kenmerken door documentcontroleurs nooit gedaan.
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), een agentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vroeg het Nederlandse bedrijf StoryConnect om een nieuw onderzoeksconcept te ontwikkelen: de Dutch ID Monitor. The resultaten van dit continue onderzoek stelt het RvIG in staat om de effectiviteit van veiligheidskenmerken in identiteitsdocumenten te evalueren en hun gebruik te maken gedurende het verificatieproces. Hierdoor kan ze – waar nodig, het beleid bijstellen.
Bovenstaande quote is een vertaling van de eerste paragrafen van de publicatie over DIM van BZK en StoryConnect. Lees het hele artikel.

The Dutch ID Monitor

By Renée Ong-de Jong, Daniela Orsini and Marco Koning, The Dutch ID Monitor in Keesing Journal of Documents & Identity June 2017. Reprinted by permission of the publisher. All rights reserved. (click the image to download)