Narratieven

Narratieven is de verzamelnaam voor tekst, woord, beeld en geluid. Zowel fysiek als digitaal. Narratieven omvatten dus alles wat mensen zeggen en maken. Andere woorden voor narratieven zijn verhalen, ervaringen en menselijke uitingen. Maar hieraan kleven wel een paar nadelen.

 

Bij verhalen denken veel mensen aan boeken, films, enzovoort en bij ervaringen aan vragenlijsten over tevredenheid of belevingsonderzoeken. En menselijke uitingen is eigenlijk net zo’n verwarrende term als narratieven. Dus houden wij het meestal op narratieven.

Mensen zijn slim. Hun narratieven bevatten inzichten, kennis en signalen die voor veel doelen bruikbaar zijn. StoryConnect helpt organisaties om te werken met narratieven.

Werken met narratieven biedt unieke mogelijkheden die u niet kunt realiseren met meten, sensoren, data- en informatie-verwerking, big data analyses, statistische modellen en artificial intelligence:

Verborgen ontwikkelingen zichtbaar maken

ontdek zaken die onzichtbaar blijven in traditionele vormen van onderzoek

Snel tot diepe inzichten komen

door mensen onderzoekers van narratieven te maken

Trends vroegtijdig opmerken

Zwakke signalen opvangen door menselijke opmerkzaamheid

w

Betere beslissingen nemen

door alternatieven te beschouwen vanuit meerdere perspectieven

Mensen helpen leren

Laat kennis stromen en realiseren van een lerende organisatie

Mensen verbinden

Organisaties samenbrengen en culturen ontwikkelen

Verlicht de verdrukten

Inspireren, opleiden en een stem geven aan hen die dat het meest nodig hebben

Voorkom en los conflicten op

Kijk door andermans ogen en leer elkaar begrijpen in lastige situaties

Ontwikkelen en binden van mensen

door reflectie op dagelijkse gebeurtenissen en leren van professionele intervisie

Moderne organisaties leggen de verantwoordelijkheid voor dit soort belangrijke bedrijfsfuncties steeds meer neer op de werkvloer of bij het netwerk om hen heen. Tegelijkertijd neemt het overzicht voor management en directie af.

 

StoryConnect ontwikkelt narratieve oplossingen waarmee organisaties los kunnen laten én grip hebben door het werken, verbeteren en verantwoorden met collectieve ruwe ervaringen van mensen.

Als je mensen vraagt een narratief te delen …

 

kun je meteen vragen naar de betekenis daarvan,

en wat narratieven van andere mensen betekenen,

en om er samen inzichten mee op te bouwen,

en vragen wat daarvan de betekenissen zijn,

en of ze daarin trends of verbindingen zien,

en hiermee interventies te ontwerpen,

en ze te betrekken bij het inpassen in de praktijk

en ze te vragen volgende projecten te ontwerpen.

Dat is participatief werken met narratieven!

Leer meer over narratievenOntdek de cPNI methode