Per 1 september jl. is de nieuwe Ervaringsmonitor live voor evaluatie van kindgerichte zorg. Deze is geschikt gemaakt voor kinderen, jongeren en ouders die zorg ontvangen in andere zorgorganisaties dan een ziekenhuis. Bij het doorvoeren van deze aanpassingen zijn ook alle verzamelde opmerkingen van verschillende ziekenhuizen, kinderen, jongeren en ouders meegenomen.

Dit is echter niet de enige grote verandering. Het Smiley Patiënt-Evaluatie Kindgerichte Zorg 2016 rapport is dit jaar voor het eerst interactief. De Smiley StoryReports liepen daarin al een tijdje voor, maar nu wordt die achterstand ingelopen.

De data in dit rapport is afkomstig van de vernieuwde Ervaringsmonitor. Dit instrument is gebaseerd op de PNI onderzoeksmethodiek (Participatieve Narratieve Inquiry). De patiënt is betrokken (participeert) in het onderzoek door het delen van een ervaring. In deze zelfgeschreven ervaringen schuilt veel kennis en inzicht over de beleving van de zorg. Door het beantwoorden van een aantal vragen over deze ervaring interpreteert en evalueert de patiënt zelf de ervaring en de context.

In deze data worden patronen zichtbaar die het mogelijk maken om inzicht te krijgen en te houden in de beleving van de zorg, de kwaliteit van de zorg per ziekenhuis, afdeling, aspect, emotie etcetera. Dat maakt PNI een krachtige, wetenschappelijke methodiek voor continue, grootschalige, betaalbare en diepgravende kwaliteitsevaluatie.

Kindgerichte zorg