Mijlpaal: Ervaringsmonitor al 5000 keer gebruikt

Jongen van 7 vertelt over kindgerichte en gezinsgerichte zorg tjjdens zijn dagopname in het Nij Smellinge ziekenhuis.

In 2013 ontwikkelde StoryConnect met Stichting Kind en Ziekenhuis de Ervarings- en Medewerker monitoren kind- en gezinsgerichte zorg. Hiermee kunnen kinderen, jongeren, hun ouders en personeel 365 per jaar 24 uur per dag ervaringen delen over hun opname, bezoek of werk op kinderafdelingen en poliklinieken in Nederland.

Sinds de monitoren online kwamen is de stroom ervaringen gestaag gegroeid. Vooral de Ervaringsmonitor gaat hard. Mijlpaal na mijlpaal werd gehaald 250, 1.000, 2.500 en op 13 maart 5.000.  De 5.000ste ervaring komt van een jongen van 7 jaar oud over een ervaring in het Nij Smellinge ziekenhuis in Drachten.

Al 5.000 keer keken ziekenhuizen in Nederland mee door de ogen van kinderen, jongeren en ouders naar hun zorgverlening. De ervaringsmonitor is een goed voorbeeld hoe je continue waardevolle inzichten kunt opdoen om te blijven verbeteren. We merken dat iedereen graag meehelpt door te vertellen wat er gebeurde en wij maken daar StoryReports van waarmee ziekenhuizen zelf dingen die goed gaan kunnen uitbouwen en dingen die minder goed gaan kunnen verbeteren. Mooi toch!

Marco Koning

Partner, StoryConnect

Aantal ervaringen per kwartaal over kindgerichte en gezinsgerichte zorg

Met ongeveer 300 ervaringen per maand uit de 12 kinderafdelingen van ziekenhuizen met een Gouden Smiley ondersteunen StoryConnect en Stichting Kind en Ziekenhuis de kwaliteitsverbetering. Ziekenhuizen kunnen als het ware door de ogen van patiëntjes, hun ouders en personeel meekijken en daarmee inzicht opbouwen hoe ze hun zorg kunnen optimaliseren.

De ziekenhuizen krijgen daarvoor driemaal per jaar een Smiley StoryReport waarmee ze zelfstandig kunnen evalueren hoe kinderen en ouders de kind-en gezinsgerichte zorg hebben beleefd en verbeteringen op het spoor kunnen komen. De effecten daarvan worden vervolgens zichtbaar in de gedeelde ervaringen in de nieuwe periode.

Help mee de volgende mijlpaal te halen!

We bedanken iedereen voor hun bijdrage aan het verbeteren van de kind- en gezinsgerichte zorg. Op naar de 10.000, sinds de mijlpaal op 13 maart staat de teller namelijk al op ruim 5.100. U kunt ook een ervaring delen over kind- en gezinsgerichte zorg. Ga naar de Ervaringsmonitor of druk op het logo

Ervaringsmonitor Stichting Kind en Ziekenhuis

Meer weten over Stichting Kind en Ziekenhuis (klik op logo). Of andere CareConnect oplossingen?