In 2013 heeft StoryConnect voor Stichting Kind en Ziekenhuis een evaluatiemonitor ontwikkeld voor kindgerichte zorg. Inmiddels hebben 1300 kinderen en ouders hun ervaring gedeeld over hun bezoek aan of de behandeling in het ziekenhuis. Er zijn ervaringen gedeeld over ruim 50 ziekenhuizen en 9 daarvan Een enorme rijkheid aan verhalen en informatie hoe kinderen en hun ouders de zorg hebben beleefd.

Wat doet Stichting Kind en Ziekenhuis ermee?

Voor Stichting Kind en Ziekenhuis schreven we in 2014 en 2015 inmiddels 17 Smiley StoryReports voor ziekenhuizen met een Gouden Smiley. Zo kunnen zij evalueren wat goed gaat in hun ziekenhuis en wat misschien beter kan in hun ziekenhuis. Het ziekenhuis krijgt zicht op wat in hun ziekenhuis gebeurt, vanuit het perspectief van het kind en/of de ouders en kan het ziekenhuis aanpassingen doen om de zorg verder te verbeteren.

Ziekenhuizen onderling vergelijken?

Kan je de zorg tussen ziekenhuizen met elkaar vergelijken? Wij zien dit als appels met peren vergelijken. Het ene ziekenhuis krijgt nu eenmaal een andere patiëntenstroom dan het andere. Het ene ziekenhuis is gespecialiseerd in zeer ernstig zieke kinderen en het andere ziekenhuis krijgt voornamelijk meer reguliere patiënten. Beleid in ziekenhuizen is dan anders en ook de waarop wijze personeel haar werk doet is anders. Dus zal kind- en gezins-gerichte zorg ook op een andere manier moeten worden gerealiseerd. Vergelijken is niet alleen lastig, het kan zelfs schadelijk zijn.

Toch kan je leren van hoe de kindgerichte zorg in andere ziekenhuizen wordt ervaren. Stichting Kind en Ziekenhuis gaf ons daarom opdracht ook een benchmark-rapportage te schrijven. Eind 2014 schreven we de eerste: de Evaluatie Kindgerichte Zorg 2014. Deze wordt jaarlijks geschreven en gedeeld met de ziekenhuizen die een gouden smiley hebben. In december 2015 zal de volgende editie verschijnen.

Smileys en ziekenhuis

Kind en Ziekenhuis

Het Smiley podium voor Kind en Ziekenhuis

In de monitor vragen we dus om ervaringen te delen, te vertellen over iets wat is opgevallen. Maar we stellen ook de vraag welke drie positieve of negatieve smileys wil je in het algemeen geven aan het ziekenhuis. Als voorbeeld laten we de top 3 zien van een ziekenhuis. In dit ziekenhuis geven kinderen en/of ouders de meeste positieve smileys aan “aandacht voor mij en mijn ouders” op 2 staat “Verpleegkundigen” en op 3 staat “Vriendelijkheid”. Ziekenhuizen waren bang dat de ervaringsmonitor een klaagmonitor zou zijn. Dat zien we in de praktijk niet terug. Heel veel mensen delen juist hun positieve ervaringen in het ziekenhuis. En waar de ervaringen wat minder positief zijn, komt dat in veel gevallen door de reden waarom mensen in het ziekenhuis liggen en niet aan de zorg van het ziekenhuis.

En volwassenen?

De StoryConnect benadering is ook bruikbaar om de zorg aan volwassen patiënten te evalueren. Sterker nog, volwassenen ervaren niet alleen de zorg. Ze kunnen ook benoemen waar en hoe de zorg beter kan. Sommige patiënten zijn bijna kind aan huis (helaas). En andere patiënten hebben beroepsmatige kennis en ervaring. Waardoor zij advies kunnen geven hoe de zorg, maar ook andere aspecten als eten, facilitair beheer, schoonmaak, communicatie, enz. beter kunnen. StoryConnect werkt aan de ontwikkeling van CareConnect voor volwassenen. CareConnect wordt een configureerbare dienst die we op maat maken voor ieder ziekenhuis. Nieuwsgierig? Neem dan contact op, we zoeken naar lead-customers.