Selecteer een pagina

Informatie over het Rekenkameronderzoek Jeugdhulp Weert, Leudal, Nederweert

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van goede ondersteuning aan hulp aan kinderen en jongeren, en hun ouders/verzorgers. De rekenkamer(commissie(s) van de gemeenten Weert, Leudal en Nederweert onderzoeken nu met het onderzoeksbureau StoryConnect hoe goed dit gaat. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het beleid van de gemeente en waar nodig de jeugdhulp te verbeteren.

Wat zijn rekenkamers?

De rekenkamers Weert en Leudal en rekenkamercommissie Nederweert doen voor de gemeenteraden en de burgers van deze gemeenten onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeenten en het werk van de gemeentebesturen. Doet de gemeente wat ze belooft en levert het ook op wat de bedoeling was? Hiermee ondersteunen de rekenkamers en de rekenkamercommissie de gemeenteraden bij hun controlerende taak. De rekenkamer(commissie(s)  zijn daarbij onafhankelijk. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen hebben zij oog voor wat er in de gemeenten speelt en houden ze rekening met ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisaties. Inwoners kunnen ook zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek.

Waarom een online Vertelpunt?

Veel mensen werken hard aan een goede ondersteuning van kinderen en jongeren. Dat levert veel mooie dingen op. Tegelijk zijn er ook verbeteringen mogelijk en nodig. Om daar goed zicht op te krijgen willen we de persoonlijke ervaringen horen van zoveel mogelijk mensen uit Weert, Leudal en Nederweert die het afgelopen jaar ondersteuning of hulp hebben ontvangen of gezocht. Daarom is een speciale website geopend waarin kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers anoniem hun ervaringen kunnen delen. Deze website noemen we het Vertelpunt Jeugdhulp.

Wat doen we met de ervaringen?

De gedeelde ervaringen geven inzicht op welke punten de ondersteuning en jeugdhulp goed gaat en welke verbeteringen nodig zijn. Medio 2019 zullen een aantal bijeenkomsten worden gehouden waarin vertegenwoordigers van jeugdhulporganisaties, medewerkers van de gemeenten en raadsleden samen aan de slag gaan met de verzamelde ervaringen om een gedeeld inzicht te krijgen in de situatie en voorstellen te ontwikkelen om de jeugdhulp in Weert, Leudal en Nederweert nog beter te maken. Het onderzoeksteam zal de inzichten en de voorstellen rapporteren en op basis daarvan adviezen presenteren aan de gemeenteraden.

Uw privacy staat voorop

Het delen van ervaringen is anoniem. We vragen niet uw namen of andere gegevens die zijn te herleiden naar personen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De onderzoekers, de gemeenten en de hulpverleners kunnen niet achterhalen wie wat heeft ingevuld.

Uitnodigingen via CJG-ML en jeugdhulporganisaties

De gemeenten beschikken niet over de gegevens van personen die ondersteuning en jeugdhulp hebben ontvangen. Deelnemers ontvangen daarom de uitnodiging om hun ervaringen te delen via het CJG-ML of andere organisaties van wie ze ondersteuning of jeugdhulp hebben ontvangen. Hierdoor kan het voorkomen dat deelnemers meerdere uitnodigingen ontvangen voor het delen van ervaringen via het Vertelpunt. Uit privacy overwegingen is het helaas niet mogelijk om dit te voorkomen. Onze excuses hiervoor.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen en opmerkingen of als jullie informatie willen ontvangen over de resultaten van het onderzoek kunt u contact opnemen met het onderzoeksbureau StoryConnect dat dit onderzoek in samenwerking met rekenkameronderzoekers uitvoert. StoryConnect is te bereiken via het email adres jeugdhulp@storyconnect.nl.

Alvast bedankt voor jullie deelname aan het onderzoek,

Het Onderzoeksteam

Simon Duindam, projectleider
John Lommen, secretaris
Anja Rudnick, rekenkameronderzoeker
Erwin Duurland, onderzoeker StoryConnect

Ga via de volgende link terug naar het Vertelpunt Jeugdhulp.