In 2021 mogen we in Enschede de evaluatie van de wijkteams begeleiden door gebruik te maken van verhalen van wijkteam medewerkers en van cliënten. Deze verhalen en de data over de verhalen geven zicht op de praktijk van gegeven en beleefde hulp. Zodat inzicht kan worden opgebouwd, acties kunnen worden ontwikkeld en kan worden geëvalueerd of de goede hulp wordt gegeven en of de hulp goed doet. In 2021 gaan we ook naar de volgende fase om andere organisaties die actief zijn in Enschede in (preventieve) hulp te laten aansluiten. Dankbaar om hier aan bij te dragen #narratiefevalueren #andersverantwoorden #implementatie2016-2021 StoryConnect. Met dank voor de prettige samenwerking met KWE procesbegeleiders Marlies van Beek, Esther Van den Tol, Marloes Hekman-Veldhuizen en transformatiecoaches Juliette Fiselier Katrien Spanbroek, Programmamanager transformatie sociaal domein Monica Van Der Veen en alle andere betrokkenen.

NarratiefevaluaerenEnschede

Werken met ervaringen bij Wijkteams Enschede