Zet de mens weer centraal in Security & Safety

Samenwerking tussen Q|Share en StoryConnect gaat innovatie aanjagen in Security en Safety
Naar IBISSIBISS Instrumenten

Na een lange tijd van voorbereiding en ontwikkeling maken we vandaag openbaar: StoryConnect start haar eerste dochteronderneming genaamd IBISS. Door het combineren van de methode en trainingen van Q|Share voor pro-actief beveiligen met de kennis van narratieve methoden van StoryConnect, ontwikkelden we de afgelopen maanden achter de schermen 8 nieuwe instrumenten voor Security. En voor medio 2018 zitten nog zeven instrumenten in de pijplijn voor Safety.

IBISS is een unieke combinatie van instrumenten en diensten om Security en Safety processen op strategisch, tactisch en operationeel niveau proactief, preventief en near-realtime in te richten, te operationaliseren en te onderhouden. Zodat Informatie Gestuurd Optreden en Hoog Betrouwbaar Organiseren mogelijk is.

Dat is nodig door de vele veranderingen in de wereld: Georganiseerde criminaliteit, terrorisme, ondermijning en geweld dwingen de overheid, bedrijven en individuen om veel alerter te zijn. Ook organisaties veranderen, worden opener en meer een netwerk dan een hiërarchie. Systemen zijn complexer geworden waardoor het risico op systeem en actieve fouten steeds groter wordt. Daarnaast is het vertrouwen van de mens in techniek gegroeid waardoor we als mens (vooral in situaties waar de stress toeneemt) minder gebruik maken van ons gezonde, kritische verstand.

De wereld een stukje veiliger maken. Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een veilige leefomgeving. Het is de rol van Q|Share om (veiligheids) professionals in het publieke en private domein uit te dagen hun kwaliteit te verhogen.

Leo Mulder en Peter van den Berg

Directeuren, Q|Share

Dat is jammer en onverstandig omdat de mens bij uitstek geschikt is om waar te nemen en vanuit gevoel (on)bewust signalen te herkennen. Die mogelijk in relatie staan met het gedrag van kwaadwillenden of zich ontwikkelende gevaren. De praktijk leert dat veel van deze waardevolle waarnemingen niet of onvoldoende worden gedeeld. En dus ook niet worden omgezet in het vergroten van het beveiliging- en veiligheidsbeeld en de bijbehorende handelingsperspectieven.

In IBISS brengen Q|Share en StoryConnect hun expertise in proactief beveiligen, betrouwbaar organiseren en narratief evalueren op een krachtige en innovatieve wijze samen.

Bij zowel de Koninklijke Luchtmacht als de Marechaussee merkte ik dat we te weinig gebruik maken van de waarneem- en denkkracht van de mensen in het operationele veld. Die toezichtskracht en opmerkzaamheid inzetten voor betere beveiliging en meer veiligheid gaat écht helpen.

Marco Koning

Partner, StoryConnect