Als coach begin ik mijn coachingstrajecten met het opstellen van een coachings overeenkomst met de coachee. Hierin staan onder andere de coachvraag, de doelstelling, het gewenste resultaat en het plan van aanpak. Het plan van aanpak omschrijft globaal wat we per sessie centraal stellen, een onderwerp, een oefening, een opdracht of een invalshoek. Zo weet de coachee ook waar we de komende sessie voor gaan gebruiken en wordt de logica van het traject inzichtelijk.

In de praktijk

De coach-sessies duren 1,5 uur en vinden doorgaans om de week plaats. Bij sommige coachees kost het bij aanvang van de sessie veel tijd om bij te praten over ervaringen en voorvallen uit de voorgaande periode. Voor anderen heb ik gemerkt dat het lastig is te benoemen welke relevante inzichten of ervaringen ze in de voorgaande periode hebben gehad.

Twee frustraties die volgens mij de meeste coaches wel kennen:
– Veel tijd kwijt zijn aan afstemmen en bijpraten
– Onduidelijkheid over de ontwikkeling en de mate waarin de coachee zelfstandig reflecteert, de evaluatie van coaching.

Met het gebruik van CoachConnect zijn deze frustraties voor mij verdwenen. Mijn coachees delen op voor hen geschikte momenten belangrijke ervaringen die verband houden met de coachvraag of het coachtraject.

De duiding en de reflectie op de ervaring worden ingevuld en ik kan de verhalen lezen op een voor mij geschikt tijdstip en als voorbereiding op ons volgende gesprek. Samen kunnen we dan bij aanvang van de sessie bepalen of, en zo ja welke, van de reflecties we willen behandelen die dag. Bovendien geeft het dashboard me inzicht in patronen en ontwikkeling over een langere periode.

Evaluatie van coaching

Ik heb gemerkt dat zowel mijn coachees als ikzelf een sterkere verbinding ervaren met elkaar en met het traject door het gebruik van CoachConnect. De samenwerking is constanter en daarmee effectiever, een aantal doelstellingen is versneld bereikt. Ook mooi meegenomen voor mijn opdrachtgevers. De opdrachtgevers zijn overigens ook zeer enthousiast over het dashboard, het vormt een mooie aanvulling op de feedback van de coachee, eigen observaties en geluiden uit de omgeving van de coachee. Een evaluatie van coaching is zo mogelijk geworden en dat is wel zo prettig.