In een aantal regio’s loopt op dit moment het traject ‘Leren en verbeteren met ervaringen’. We evalueren en verbeteren hierin op basis van concrete ervaringen uit de jeugdhulp. Het gaat daarbij niet zozeer om het leren van individuele casussen op zich, maar juist van de patronen die uit al die gedeelde ervaringen samen naar voren komen.

Jongeren, ouders/verzorgers en professionals kunnen hun ervaringsverhalen delen en van duiding voorzien via een digitaal vertelpunt. Zij vertellen daar over concrete situaties uit de praktijk waarin zij met jeugdhulp te maken hadden. Hoe meer ervaringen, hoe beter we patronen kunnen ontdekken die helpen om de jeugdhulp in deze regio’s te verbeteren.

Ben jij een (pleeg)ouder of (zorg)professional en wil je ons vertellen wat nodig is om kinderen en jongeren een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden? Deel jouw ervaring via onderstaande link:

https://lnkd.in/ggDd7WZ

Narratieve evaluatie Jeugdhulp

Jongere deelt een ervaring/narratief in online Vertelpunt