NPDIHet Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid NPDI nodigde ons uit om uitleg te geven over StoryConnect. Om te onderzoeken wat het toevoegt aan hun  toolset. We deden dit in twee workshops. We starten met een klein interactief deel. Mensen werd gevraagd een positief voorbeeld te delen vanuit de eigen ervaring van wat Duurzame Inzetbaarheid heeft betekent in het leven van een persoon. Daarna beantwoorde men met het verhaal in het achterhoofd nog enkele aanvullende vragen over het verhaal. Zo hebbenmensen onze methode laten ervaring.

De methode maakt het evalueren van het effect van interventies mogelijk. Het NPDI schrijft op haar website:

Voor onze partners zijn instrumenten geen doel op zich. De nadruk ligt op het realiseren van verandering en beweging. Het aangaan van het gesprek is de eerste stap. Instrumenten ondersteunen hierbij maar worden altijd gevolgd door actie. We richten ons op ondersteuning van werkgevers, werknemers en leidinggevenden. Een digitale infrastructuur ondersteunt ons proces. We monitoren steeds het proces om te kijken of we de goede dingen doen.

Dit grootschalig en langdurig monitoren maakt het mogelijk om gewenste effecten eventueel te versterken en te reageren op ongewenste effecten. Wij ondersteunen organisaties hierbij door de stem van werknemers te laten horen, en deze beschikbaar te maken voor een ander proces waar men experimenten bedenkt.

En wat heeft het nu met Duurzame Inzetbaarheid te maken? Volgens ons heel veel. Alles begint met het luisteren naar het personeel. Wat hebben ze nodig en wanneer benut je hun kwaliteiten en talenten optimaal. Vanuit het perspectief van de werkgever en ook vanuit het perspectief van de werknemer. Binnenkort starten we een eerste project op het vlak van evaluatie van Duurzame Inzetbaarheid van het personeel, de liveware.