De laatste jaren is de ontwikkeling van StoryConnect BV in een stroomversnelling geraakt waardoor het bedrijf is gegroeid in de markt voor evalueren, leren en verbeteren met behulp van narratieven. De laatste twee jaar kwam daar de markt voor anders besturen en anders verantwoorden naast. Deze markt kent een andere dynamiek en vergt een andere wijze van contracteren, adviseren en faciliteren dan de markt voor evalueren, leren en verbeteren met behulp van narratieven.

In toenemende mate bleek het lastig te zijn beide markten en bijbehorende professionele praktijken onder één vlag te houden. StoryConnect BV is verheugd te melden dat per vandaag, 27 januari 2021, de verantwoordings-activiteiten zijn verzelfstandigd in 4vitae BV waar dhr. Harold van Garderen en dhr. Arno Terra volledig werkzaam zullen zijn.

StoryConnect en partners blijft zich richten op evalueren, leren en verbeteren met behulp van narratieven onder leiding van dhr. Erwin Duurland en dhr. Marco Koning. Beide bedrijven gebruiken dezelfde methodische basis en infrastructuur en ontwikkelen deze samen verder. Waar mogelijk/wenselijk werken beide bedrijven samen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bedrijven zich nog beter kunnen ontwikkelen en dat deze specialisatie goed is voor onze huidige en toekomstige klanten.

Storyconnect opsplitsing

StoryConnect in verandering