Eind 2014 presenteerde Stichting Kind & Ziekenhuis de allereerste Smiley Patiënten-Evaluatie Kindgerichte Zorg. Een rapportage waarvoor de ziekenhuiservaringen van kinderen, jongeren en hun ouders als basis dienden. Kind & Ziekenhuis verzamelde al die belevingen middels de Ervaringsmonitor; hét instrument om echt te ontdekken wat er leeft bij jonge patiënten en hun ouders.

Gisteren verscheen op kindenzorg.nl een artikel over deze monitor die samen met StoryConnect is ontwikkeld. Hester Rippen, directeur van Kind en Ziekenhuis zegt daarin:

Alleen als wij weten wat er leeft bij kinderen, jongeren en hun ouders, en hen de mogelijkheid geven om actief hun stem te laten horen, zijn we in staat om de kwaliteit van de zorg aan kinderen en jongeren structureel te verbeteren, en hen met hart en ziel te blijven vertegenwoordigen in de diverse overleggen, raden, commissies, et cetera,

Harold van Garderen, directeur van StoryConnect, legt uit hoe het werkt:

De wens om de ervaringen van kinderen, ouders en jongeren te betrekken bij de Smiley kwaliteitsevaluaties bleek realiseerbaar met de keuze voor PNI (Participatieve Narratieve Inquiry). Eenvoudig gezegd: de patiënt wordt zelf onderzoeker door het schrijven van een ervaring en deze middels vragen hierover zelf te interpreteren.

Kwaliteit van zorg is lastig in cijfers te meten. Sterker nog, als je er cijfers aan zou kunnen hangen weet je nog niet waar het mis gaat en waar het beter kan. Daar heb je simpelweg de gegevens niet voor in klassiek patientervaringsonderzoek. Opnieuw Hester Rippen:

Hoe een gezin de zorg heeft ervaren, is veelal subjectief, en afhankelijk van vele persoonlijke factoren. Je kunt wel cijfers gaan geven aan een ervaring, maar wij begonnen steeds meer te beseffen dat verhalen veel meer zeggen dan getallen. We wilden een instrument ontwikkelen waarmee we die verhalen, precies zoals ze verteld werden door kinderen, jongeren en hun ouders, konden vertalen naar een antwoord op de vraag hoe kindgericht de zorg in een bepaald ziekenhuis is. En we wilden zo een zo breed mogelijke kennis hebben van wat er leeft bij onze achterban – de kinderen en jongeren die medische zorg ontvangen, en hun ouders. Daarom zijn wij in 2011 in samenwerking met StoryConnect gestart met de ontwikkeling van onze Ervaringsmonitor. Eindelijk was het technologisch mogelijk om kinderen, jongeren en ouders rechtstreeks en continu te betrekken bij de Smiley Kwaliteitsevaluaties.

Harold van Garderen vult aan:

In deze zelfgeschreven ervaringen zit veel kennis en inzicht over de zorg. En door data die wordt gegenereerd door de patiënten tijdens het interpreteren (duiden) ontstaan datapatronen die het mogelijk maken om inzicht te krijgen en te houden in de kwaliteit van de zorg per ziekenhuis, per afdeling, per aspect, per tijdseenheid, per geslacht, per leeftijd, per emotie etc.

ErvaringsmonitorKindenZIekenhuis

Met PNI kan 365 dagen per jaar rechtstreeks inzicht worden verkregen in de ervaring van de patiënten (kinderen, jongeren en volwassen) zelf omdat er geen bovengrens is aan het aantal respondenten en de kosten niet stijgen met het aantal respondenten. In het artikel leest u meer over de ervaringsmonitor van Stichting Kind en Ziekenhuis.

Al eerder schreven we over het bereiken van een mijlpaal. Inmiddels zijn 1550 ervaringsverhalen verzameld. Met al die ervaringen maken we bij StoryConnect de jaarlijkse benchmark-rapportage. Deze benchmark is niet geschikt om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Nee, ieder ziekenhuis kan zichzelf vergelijken met het totale Nederlandse beeld. Zo kunnen leren begrijpen waar hun zorg afwijkt. Vaak is daar namelijk een prima reden voor. Ze kunnen echter ook leren hoe andere ziekenhuizen dingen doen. En dat is nuttig. Hester Rippen:

Het eigen ziekenhuis wordt in De Smiley Patiënten-Evaluatie Kindgerichte Zorg afgezet tegen alle andere ziekenhuizen waar we patiëntervaringen van hebben ontvangen. Het algemene deel van het rapport verschaft algemene inzichten waar alle zorgprofessionals van kunnen leren. In de eerste benchmark kwamen al duidelijke trends en heel interessante inzichten naar voren.

In November gaan we weer aan de slag voor de benchmark 2015. Dan gaan we kijken wat er is veranderd in de zorg. We kunnen de veranderingen immers op de voet volgen. Welke kant het op gaat vertellen we alleen aan de ziekenhuizen met een Gouden Smiley. Zij ontvangen namelijk ook twee keer per jaar een Smiley StoryReport zodat ze zelf kunnen zien hoe het gaat en wat er gebeurd. Daarmee kunnen ze hun zorg bijsturen. Zo simpel is dat.