Toepassingen voor klanten

Lees zelf over hoe StoryConnect is toegepast in vele markten en voor vele toepassingen
Kennismanagement tijdens pilots

Kennismanagement tijdens pilots – Voor Prorail ontwiepen wij een kennis-management strategie voor het borgen van inzichten bij het uitvoeren van pilots met nieuw materieel.

Knarsende innovatie-systemen

Innovatie-systemen – Waarom knarst er zoveel in de innovatieketens in de agrosector. Wij onderzochten het samen met de keten en ontdekten dat er veel verwarring is over innovatie omdat er zoveel soorten zijn.

Ratificering VN Verdrag – Voor de Coalitie voor Inclusie ontwikkelden wij een vertelpunt en dashboard als voorbereiding op de ratificatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Nederland.

Schwung in de Wajong – Welke Wajongers hebben wel een baan en wat doen zij hun sociale netwerk om dat zo te houden.

Motivatie top-studenten – Met StudentConnect verkreeg de Hogeschool van Amsterdam inzicht in de motiverende en demotiverende factoren voor de beste studenten. Hierdoor konden zij hun diensten gedurende het lopende semester verbeteren in plaats van de normale kwaliteitsrapportage die pas een aantal maanden na de cursussen beschikbaar komt.

 

Productpositionering – Welke verkoopkanalen moeten als eerste worden aangeboord en wat is daarbij optimale prijsstelling gezien de beperkte productleverbaarheid

Thuiszitters – Wij brachten al een aantal onbekende oorzaken in beeld waarom er in Nederland 16000 kinderen geen onderwijs krijgen. Dit beeld is nog lang niet compleet.

Agile sofware ontwikkelen – Een software team ontdekte in één middag welke verkeerde beslissing ze 6 maanden geleden hadden genomen en maakten een nieuwe projectplanning.

Moet de doktor een witte jas aan? – Dat was de vraag van dr. Frank. Wij hielpen mee het antwoord te vinden. Ook onderzochten wij voor hem of mensen vinden of ze te dik zijn.

Stem van de Patiënt – Bij veel zeldzame ziekten weten patiënten en hun families meer dan artsen en gemeenten. Met Stem van de Patiënt maken we die kennis en ervaring toegankelijk voor patiënten, artsen, hulpverleners en gemeenten.

Regulier integreren van inclusie in ontwikkelingssamenwerking  – Light for the World wil zich ontwikkelen tot expertise centrum voor inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor is het cruciaal om de impact van inclusie en exclusie op de levens van mensen met een beperking inzichtelijk te maken. PNI is daarvoor een belangrijke methodiek. We hebben PNI nu toegepast in drie projecten:

  • Als extreem arme vrouw in Bangladesh heb je regelmatig niets te eten en andere extreme uitdagingen. In het “Inclusion Works” project onderzochten wij welke factoren het meeste invloed hebben op het dagelijkse leven van deze vrouwen, opdat deze bij nieuwe ontwikkelingsinitiatieven voor mensen met een beperking meegenomen worden. Bekijk hier de eindrapportage.
  • In het “Employable” project ontwikkelen,  testen en verbeteren we momenteel een een Monitoring en Evaluatie systeem voor een inclusief beroepsonderwijs in Kenya, Rwanda en Ethiopië. Hierbij maken we gebruik van  narratieve, zacht-kwantitatieve en harde kwantitatieve gegevens.
  • In het “My Story, My Rights” project werkt Light for the World samen met ADD en Nudipu aan het versterken van eigen regie van groepen met een beperking in het opkomen voor hun rechten op het platteland van Uganda. Hun ervaringen, de betekenisgeving en interventies worden ontwikkeld en gedeeld door deze groepen en dienen ook als input voor Oegandese schaduw-rapportages over de voortgang van de implementatie van het VN conventie voor rechten van mensen met een beperking.

Identiteitscontrole – Wij onderzoeken hoe eerstelijns controleurs het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart gebruiken voor het vaststellen van de identiteit. Daarvoor ontwikkelden wij de Dutch-ID-monitor.

Bestuursagenda – Wij hielpen nieuwe en vertrekkende leden van het het bestuur om kennis over te dragen en een jaarplan te maken. En dat allemaal in één dag.

Monitoring decentralisaties – Samen met Perspectief ontwikkelen wij Iedereen Praat Mee voor het monitoren van de voortgang en kwaliteit van de grote decentralisaties / transities. Iedereen Praat Mee is geschikt voor alle burgers, maar er komen ook specifieke voorzieningen voor mensen met een beperking, zodat ook zij betrokken kunnen worden en blijven.

Organisatie-verandering – De print-industrie moet innoveren door de opkomst van digitale media. Welke nieuwe positie is er voor de branche-organisatie. Wij brachten de perspectieven van leden en organisatie productief bij elkaar