+316 1160 1912 info@storyconnect.nl

StoryConnect 10 jaar; een eigen verhaal

In reactie op mijn Linkedin-posts van de afgelopen dagen waar ik vanwege het 10-jarig bestaan van StoryConnect enkele mooie projecten uitlicht, vroeg iemand of ik vanuit mezelf wilde vertellen waarom ik zo enthousiast ben over narratief leren en evalueren. Ik doe dat...

Evaluatie Jeugdhulp en leren en verbeteren met narratieven

In een aantal regio’s loopt op dit moment het traject ‘Leren en verbeteren met ervaringen’. We evalueren en verbeteren hierin op basis van concrete ervaringen uit de jeugdhulp. Het gaat daarbij niet zozeer om het leren van individuele casussen op zich, maar juist van...

StoryConnect start serie over beleidstheorie voor het sociale domein

StoryConnect start een serie artikelen op LinkedIn over nieuwe beleidstheorie voor het sociaal domein. In vijf delen over bedoeling, opgave, narratieve betekenisgeving, evaluatie en verantwoorden, worden concepten uit de complexiteitskunde, systeemkunde en narratologie vertaalt naar een solide en samenhangende theorie die bruikbaar is voor gemeenten, aanbeiders, toezichthouders, beleidsmakers en politici.

Werken met ervaringen en de AVG. Gaat dat wel samen?

Hoe zet je betekenis voor mensen weer centraal als de AVG het gebruik van verhalen onmogelijk lijkt te maken? Gelukkig is de SIDE werkwijze al op voorbereid op de noodzaak om de privacy te waarborgen. Deze blog legt uit hoe dat werk.

Wetenschappelijke positionering StoryConnect

In deze blog bespreken we de positionering van StoryConnect toegepaste benaderingen, werkwijzen en gereedschappen voor wetenschappers en onderzoekers. Aan bod komen de methodische klasse, herkomst, ontwikkeling, positionering en toepassingen.