Werken met verhalen

Korte verhalen over ons werk

Werkbelevingsonderzoek; mag en kan het alsjeblieft anders?

Werkbelevingsonderzoek; mag en kan het alsjeblieft anders?

“Werkbelevingsonderzoek; mag het alsjeblieft anders?” Afgelopen week sprak ik een directeur van een grote organisatie, die deze vraag stelde. Hij was de cijfers zat en gaf aan dat die wat hem betreft niet veel betekenis hadden. Hij zei: “ik snap dat tellen belangrijk...

read more
Team Jeugdlink: leren en verbeteren met ervaringen

Team Jeugdlink: leren en verbeteren met ervaringen

In gemeente Ede is sinds kort team Jeugdlink actief. In dit team werken medewerkers van het lokale team, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming actief samen aan casuïstiek. De bedoeling is dat deze nieuwe werkwijze ook...

read more
Inslijten narratief evalueren bij Wijkteams Enschede

Inslijten narratief evalueren bij Wijkteams Enschede

In 2021 mogen we in Enschede de evaluatie van de wijkteams begeleiden door gebruik te maken van verhalen van wijkteam medewerkers en van cliënten. Deze verhalen en de data over de verhalen geven zicht op de praktijk van gegeven en beleefde hulp. Zodat inzicht kan...

read more

Doorontwikkeling StoryConnect een deep dive?

De laatste jaren is de ontwikkeling van StoryConnect BV in een stroomversnelling geraakt waardoor het bedrijf is gegroeid in de markt voor evalueren, leren en verbeteren met behulp van narratieven. De laatste twee jaar kwam daar de markt voor anders besturen en anders...

read more
StoryConnect 10 jaar; een eigen verhaal

StoryConnect 10 jaar; een eigen verhaal

In reactie op mijn Linkedin-posts van de afgelopen dagen waar ik vanwege het 10-jarig bestaan van StoryConnect enkele mooie projecten uitlicht, vroeg iemand of ik vanuit mezelf wilde vertellen waarom ik zo enthousiast ben over narratief leren en evalueren. Ik doe dat...

read more
Evaluatie Jeugdhulp en leren en verbeteren met narratieven

Evaluatie Jeugdhulp en leren en verbeteren met narratieven

In een aantal regio’s loopt op dit moment het traject ‘Leren en verbeteren met ervaringen’. We evalueren en verbeteren hierin op basis van concrete ervaringen uit de jeugdhulp. Het gaat daarbij niet zozeer om het leren van individuele casussen op zich, maar juist van...

read more