cPNI raamwerk

StoryPoints

StoryDashboards

Hexagon Sensemaking Canvas

StoryConnect hanteert de vaste maar flexibele cPNI werkwijze voor het (door) ontwikkelen van toepassingen. Daarbij gebruiken we wetenschappelijk solide modellen als het Hexagon Sensemaking Canvas en betrouwbare gereedschappen als StoryPoints en StoryDashboards. Op deze pagina geven we u graag een kijkje achter de schermen.

StoryConnect cPNI raamwerk

Het StoryConnect cPNI raamwerk is de werkwijze voor de ontwikkeling van oplossingen voor en met klanten.

Onze werkwijze heet cPNI. De c staat voor continue en PNI voor Participatory Narrative Inquiry. Dat mag u vergeten, behalve dat het raamwerk ervoor zorgt dat onze oplossingen vanaf het eerste begin waardevolle inzichten leveren aan klanten.

Het raamwerk bestaat uit 8 fasen die eenmalig, periodiek of continu doorlopen worden.

 • Ontwerpen– In deze fase ontwerpen of verbeteren we samen met uw team het projectplan, verzamelplan, gereedschap en communicatie-aanpak.
 • Delen – In deze fase begeleiden wij het delen van ervaringen in StoryWorkshops en/of via een StoryForm of StoryPoint.
 • Versnellen – In deze fase voert StoryConnect een zogenaamde versnellingsstudie uit om op objectieve wijze patronen en signalen te vinden in de data over de ervaringen. Hiervoor ontwikkelen we in onze backoffice een StoryDashboard.
 • Inzicht opbouwen – In deze fase bouwt u samen met medewerkers, partners, klanten, burgers of patiënten, inzicht op aan de hand van het versnellingsrapport.
 • Verbinden – Dit zijn de activiteiten die StoryConnect uitvoert om het opbouwen van inzicht en het nemen van beslissingen te ondersteunen. Het gaat daarbij eerste om goed contact maken met en grasduinen door de resultaten en daarna om het begeleiden van convergentie richting (gewenste of noodzakelijke) veranderingen of beslissingen.
 • Beslissen en beïnvloeden – In deze fase begeleiden wij bij het samenstellen van een evenwichtige set besluiten/interventies.
 • Evalueren – In deze fase kijkt het projectteam hoe het project of de cyclus is verlopen. Leerpunten worden genoteerd en eventuele aanpassingen aan het project besproken.
 • Evolueren – In deze fase wordt de samenhangende set beslissingen en interventies in praktijk gebracht.

Lees meer over het StoryConnect cPNI raamwerk.

StoryPoints

StoryPoints helpen mensen hun ervaring delen en daarover vragen te beantwoorden om zo de daadwerkelijke betekenis van hun ervaring te delen.

 

Een StoryPoint is meestal een website, maar deze kan ook op papier staan. En de StoryConnect App is speciaal bedoeld voor situaties waarin er geen netwerk beschikbaar of als het (op)nemen foto’s, video, of geluid nodig is.

StoryPoints zijn er in vele soorten en maten. De meest zuivere typen zijn:

 • StoryPoint – Een plek waar het algemene publiek anoniem ervaringen kan delen over een organisatie, product, onderwerp of dienst. StoryPoints zijn heel geschikt als vervanger van meldpunten en voor het evalueren van de implementatie of effecten van overheidsbeleid.
 • DiaryBook – Een verhalendagboek, waar mensen regelmatig privé reflecteren op eigen handelen of andere vertrouwelijke onderwerpen en dit eventueel bespreken met een behandelaar of coach. Diarybooks zijn heel geschikt voor medische toepassingen in bijvoorbeeld de terugvalpreventie in de GGZ, coaching, lifestyleonderzoek en therapietrouw.
 • FirePlace – Hierbij komt een redelijk besloten gemeenschap samen om ervaringen uit te wisselen, onderzoek te doen of besluiten te nemen. FirePlaces zijn de aangewezen vorm voor lerende organisaties en transformatie-processen omdat daarbij beslotenheid belangrijk is, maar ook uitwisseling van kennis en ervaringen op groepsniveau en eventueel met een beperkt aantal partners of peer-organisaties.
 • StoryForums – Een publieke plaats waar openlijk ervaringen worden gedeeld en waar iedereen toegang heeft tot alle gedeelde narratieven en data om zelf te leren of onderzoek te doen. StoryForums zijn heel geschikt voor #openstories toepassingen. Vergelijkbaar met #opendata.

Voor een nieuwe toepassing wordt een StoryPoint ontwikkeld in een Inception project. Voor bestaande toepassingen kan een eenmaal ontworpen StoryPoint worden hergebruikt en doorontwikkelt in Insight of Impact toepassingen.

StoryDashboards

StoryDashboards maken de resultaten van een StoryConnect toepassing beschikbaar voor klanten en gebruikers.

 

Een StoryDashboard moet passen bij de fase waarin een project verkeert. StoryDashboards groeien daarom qua functionaliteit en kracht mee met de behoeften van een toepassing. Er zijn er 3 typen:

 • ProjectDashboard – Hierop staat de belangrijkste voortgangsinformatie als het aantal ervaringen in de loop van de tijd of per doelgroep. Hiermee houdt de klant de vinger aan de pols qua voortgang. Ook bevat het StoryCards waarop per pagina één narratief, titel en andere relevante infomatie staat. Deze worden o.a. gebruikt in StoryWorkshops.
 • ResultatenDashboard – Hierop staat naast de project informatie ook alle data over de ervaringen in de vom van histogrammen, tijdsgrafieken, heatmaps, enzovoort. Hiermee kan snel een overzicht verkregen worden over de resultaten. Een ResultatenDashboard wordt gebruikt voor het opbouwen van inzicht en het nemen van beslissingen in kleine projecten of de beginfase van grote projecten.
 • VersnellingsDashboard – Dit type dashboard is bedoeld voor diepgravende en uitputtende evaluatie van de resultaten en het doen van goed onderbouwde observaties door StoryConnect experts en getrainde partners. Een VersnellingsDashboard is zeer interactief, bevat o.a. geavanceerde statistische tests en is bedoeld om snel en efficient een versnellingsstudie uit te voeren om input voor Insight and Decision workshops te genereren.

StoryDashboards worden per toepassing op maat gemaakt voor gebruik in de StoryConnect back-office of door partners. Delen van dashboards kunnen toegankelijk worden gemaakt voor klanten of andere gebruikers, naar wens automatisch worden ge-update alsmede ook inhouse worden geïnstalleerd. Dit gebeurd over het algemeen pas met toepassingen voor klanten die de Independence status bereiken.

Hexagon Sensemaking Canvas

Een hulpmiddel voor betekenisgeving en het ontwerpen van StoryConnect toepassingen

Het Hexagon Sensemaking Canvas is een hulpmiddel voor het opbouwen van inzicht (betekenisgeving). Het Canvas helpt bij het in kaart brengen van interne en externe aspecten en perspectieven van een organisatie of situatie.

Het HSC bestaat uit zeven vlakken:

 • De zwarte vlakken staan voor interne aspecten Controle – Samenwerking – Autonomie. Deze komen uit de organisatie driehoek van Robert Keidel.
 • De oranje vlakken staan voor externe aspecten Orde – Complex – Chaos. Deze zijn afkomstig uit de bètawetenschappen en recent in goede samenhang gebracht door Stuart Kauffman.
 • Het zwarte vlak in het midden staat voor het Zelf. Deze bestaat uit de waarden en identiteiten die mensen bewust of onbewust hanteren bij het nemen van beslissingen en/of die men wil bewaken, versterken of veranderen door interventies.

Het Canvas wordt onder andere gebruikt voor:

 • Het in kaart brengen van aspecten van situaties en gebeurtenissen.
 • Het in kaart brengen van voorgenomen interventies.
 • Het ontwerpen van gereedschappen als vertelpunten en dashboards
 • Het evalueren van project-cycli of toepassingen.

Lees meer over het Hexagon Sensemaking Canvas.