Vertellen vanuit de broekzak was een grote wens voor ons. Het kunnen delen van concrete ervaringen moet leuk en gemakkelijk zijn. Dat betekent dat je heel wat drempels moet weghalen om mensen te laten delen. Het overgrote deel van de mensen beschikt over een smartphone. Dus het beste middel om de mensen nu te bereiken is via een App.

De belangrijkste reden is dat we weten dat mensen dingen anders herinneren dan ze ze hebben meegemaakt. Dingen worden in onze herinnering mooier of  beter. Onze hersenen maken begrijpelijk wat we niet begrijpen door er informatie aan toe te voegen of van af te halen. Wanneer je dus concrete ervaringen wilt delen dan is het handig als je zo dicht mogelijk op de echte gebeurtenis dit verzamelt. In de broekzak dus. En alles loopt vloeiend.

Met dank aan 2CoolMonkeys zit de App in de Google Play en Apple store. Binnenkort gaan we App voor het eerst inzetten in een echt project. Ben je nieuwsgierig of wil je de Apps gebruiken voor bijvoorbeeld uw personeel, burgers, patiënten of klanten. Neem dan contact met ons op.

Sharing stories from the pocket was one of our great desires. Being able to share practical experiences should be fun and easy. That means you have to remove a lot of barriers to let people share. The vast majority of people have a smartphone. So the best way to reach people is now via App.

The main reason is we know that people remember things differently than they they have experienced them. Things are prettier or better in our memories. Our brains make sense of what we do not understand by adding or taking information away. If you want to share experiences in a reliable way  it’s handy to be close the real event. So ideally in the pocket or handbag. Now we are, and everything runs smoothly.

Thanks to 2CoolMonkeys the app is now in the Google Play and iTunes App store. We will soon deploy the App in a real project. Are you curious or do you want to use the Apps for your a story project with staff, citizens, patients or customers? Please contact us.